matematika příprava na státní maturitu

 
Aktuální informace:

Měním zaměstnání. Dočasně může být rozsah poskytovaných služeb omezen.
  
 
Nabízené služby:

Doučování matematiky v rozsahu požadavků společné části státní maturity.
Doplňkově - doučování matematiky a fyziky pro žáky základních škol.
Doplňkově - doučování dospělých Microsoft Office (Word, Excel).

   
Podmínky:

1. Žáky doučuji a ne "přeučuji". Tato nabídka je určena zájemcům, kteří mají problém překonat dolní hranici úspěšnosti. Nelze ji chápat jako přípravu pro studium na vysoké škole.

2. Přednost dávám vážným zájemcům. Žákům, kteří chtějí zkoušku pouze zkusit doporučuji raději zvolit  jinou variantu přípravy.

3. Rozsah výuky je vymezen oficiálním dokumentem schváleným MŠMT "KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY, MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti, v aktuálním znění".

4. Žáci jsou připravováni na systém řešení jednotlivých skupin úloh tak, aby úlohy nebyly vytrženy z kontextu a zapadaly do rozšiřování celkových dovedností.

5. Žáci jsou od počátku trénováni na používání povolených pomůcek v plném rozsahu. Státní maturita z matematiky je mimo jiné také o logice a taktice.

6. Výuka probíhá podle dohody buď v bydlišti učitele (zpravidla maturanti) nebo u zákazníka (zpravidla žáci ZŠ). U zájemců z větší vzdálenosti se připočítává příplatek za dopravu.

7. Každá hodina je učitelem zpětně vyhodnocena a na email plátce (=zpravidla rodičů), případně na Moodle je odeslán popis průběhu hodiny s hodnocením dosažených výsledků. Toto opatření umožňuje plátci okamžitý přehled o tom, jaké výsledky přináší jeho investice. (u klientů s dlouhodobě dobrými výsledky se tento bod po dohodě nerealizuje)

   
Cena:

Výchozí cena za vyučovací hodinu 60 minut u zákazníka je 300 Kč  a zahrnuje výuku ve dnu, místě a čase zvoleném zákazníkem, dopravu, případné opravy testů nad rámec vyučovací hodiny, emailové konzultace, občasné doplňkové učební materiály, hodnotící email, případně přehled výuky na Moodle.

Výuka v bydlišti učitele 250 Kč, pokud zákazník požaduje výuku podle svých (zpravidla) nekompletních a obtížně čitelných ručně psaných materiálů, nebo výuka přesahující rozsahem Katalog požadavků  (zpravidla studenti výběrových středních škol). 

Běžná výuka v bydlišti učitele založená na řešení maturitních příkladů z minulých let a výkladu, včetně doplnění učiva neprobraného ve školní výuce  je 200 Kč/hod. Případně výuka žáků ZŠ s přehlednými a kompletními poznámkami.

!AKCE! Vycházím vstříc zákazníkům, kteří nutně potřebují absolvovat větší počet hodin výuky. V týdnu, kdy žák absolvuje 2 hodiny je cena snížena na 150 Kč/hod. Nabídka je platná do jarního termínu maturit a jen pro žáky dojíždějící k učiteli.

   
Praxe:

Jsem profesionální učitel působící v období 1990 - 2015 na Střední škole zemědělské v Českém Těšíně, která se po sloučení škol v červenci 2013 stala součástí Albrechtovy střední školy.

Mám zkušenosti s výukou širokého spektra žáků ve věkovém rozmezí  12 - 50 let (základní škola, učební obory s výučním listem, zemědělské maturitní obory, přírodovědné lyceum, dálkově studující dospělí).

Nabízím komplexní vzdělávací systém. Za 25 let praxe jsem u maturit působil téměř na všech možných pozicích, např. předseda maturitní komise, místopředseda, třídní učitel, zkoušející, přísedící, školní maturitní komisař (v pilotní fázi), zadavatel. Proto mám k dispozici nezanedbatelné know-how, což níže dokládám vzorkem dokumentů.
 

           
   
Schéma výuky

Výuka probíhá podle následujícího schématu:

1.Proměření základních dovedností v rozsahu základní školy
-Bonusová hodina. Žák za cenu jedné hodiny absolvuje 60 minutový test zaměřený na zjištění základních matematických dovedností. Test je ihned vyhodnocen, výsledek je vyjádřen procentuální úspěšností, žák dostane doporučení k další přípravě.
-Test probíhá s využitím pomůcek povolených u státní maturity.
-Žák si jako samostatnou přípravu na test zopakuje  používání rýsovacích pomůcek a základní vzorce.
-Během testu vyučující zkontroluje pomůcky, které budou používány v následujících hodinách, zejména kalkulačku a tabulky.
-K úspěšnému průběhu vyučovacích hodin je potřebné, aby žák vždy měl: psací potřeby, rýsovací potřeby (mikrotužku, dvě pravítka, úhloměr, kružítko, mazací gumu), kalkulačku, matematicko - fyzikální tabulky pro střední školy, zápisník s výměnnými listy (kroužkový blok, šanon, archivační sponu ...).

2.Proměření základních dovedností v rozsahu střední školy
Bonusová hodina. Žák za cenu jedné hodiny absolvuje 90 minutový test zaměřený na zjištění komplexních matematických dovedností. Test je ihned vyhodnocen, výsledek je vyjádřen procentuální úspěšností, žák dostane doporučení k další přípravě.
-Test probíhá se všemi povolenými pomůckami u státní maturity.
-Žák si před testem zopakuje celý rozsah učiva střední školy.
-Žák si zkontroluje, zda rozsah výuky v hodinách na střední škole pokryl rozsah katalogu požadavků, případně oznámí učiteli chybějící kapitoly.
-Pokud žák dosáhl v předcházejícím testu " Proměření základních dovedností v rozsahu základní školy" neuspokojivého výsledku, je tento test vynechán.

3.Následující hodiny
-Výuka probíhá na základu dosažené úrovně výchozích znalostí zjištěné v úvodních testech.
-Výuka probíhá souběžně ve dvou liniích. V první linii jsou odstraňovány nedostatky ze základní školy, ve druhé linii jsou přednostně nacvičovány často se opakující jednoduché příklady, na kterých lze u zkoušky jednoduše nasbírat hodně bodů.
-U žáků s hrubými nedostatky z učiva základní školy jsou nejprve doučovány chybějící základní dovednosti.
-Příklady určené jedničkářům jsou zařazeny na konec výuky. V případě časové tísně před maturitní zkouškou je lze vynechat a na výsledek zkoušky (=udělal / neudělal) to přesto nebude mít zásadní vliv.

4.Přihlášení k dalšímu termínu maturit
-Po vyhlášení výsledků maturitní zkoušky (pokud je pokus neúspěšný) doporučuji se neukvapovat a nepodávat ihned přihlášku k následujícímu zkušebnímu termínu. Nejprve zkonzultujte svůj výsledek s někým, kdo se v prostředí státní maturity umí pohybovat a zjistěte, jakou máte pravděpodobnost úspěchu v nadcházejícím termínu. Pokud testy ukáží, že se musíte doučit učivo základní  školy a čtyři ročníky školy střední, tak to určitě nelze zvládnout během dvou měsíců letních prázdnin.
-Na vykonání maturitní zkoušky máte limit pět let, ale jenom tři pokusy. Neuváženě plýtvat pokusy je nerozumné.

Doporučený postup
-Co nejdříve začít s intenzívní přípravou. Míru intenzity si volí každý žák samostatně podle svého uvážení.
-Pokud již máte za sebou neúspěšný pokus o zvládnutí maturitní zkoušky, vsaďte na jistotu a doučujte se zde. Jsem úzce specializovaný na tuto klientelu a mám prokazatelné výsledky.

   
Kontaktní údaje Veškeré aktuální kontaktní údaje naleznete na hlavní stránce tohoto webu www.min.cz